Late Night with Miko - Хөтлөгч Боки

Хөтлөгч, элэглэгч Болорбат буюу Боки энэ удаагийн дугаарт уригдан оролцож өөрийн сонирхолтой чадвараа бидэнд сонирхууллаа.